מטלת הכתיבה מורכבת ממשימת ניתוח של קטע שבו מוצג טיעון מסוים, כשעל הנבחן להעריך באופן אנליטי את ההיגיון העומד מאחורי הטיעון. הנבחן נדרש לבקר את הנחות היסוד של הטיעון, להציע חלופות שיהפכו את הטיעון לטוב יותר, ולבחון האם המסקנה נובעת מהנתונים.

הזמן המוקצב למטלת הכתיבה הוא 30 דקות, והחיבור נבדק על-ידי שני גורמים: בודק אנושי ומערכת בדיקה ממוחשבת. אם יש פער גדול בין שתי הבדיקות, החיבור נשלח אל מומחה שבודק ממה נובע הפער וקובע את התוצאה הסופית. הציון מדורג בסולם של 1 (המינימום) עד 6 (המקסימום) בקפיצות של חצי נקודה (ציון 0 ניתן למי שמדלג על שלב זה), והוא אינו משפיע על הציון הכללי ב-GMAT. אוניברסיטאות טובות בחו"ל דורשות סף מינימלי בציון 4.5 (אך גם ציונים נמוכים מכך מתקבלים לפי חוזק האפליקיישן).

 

רוב המוסדות האקדמיים שמלמדים MBA בישראל אינם מתייחסים לציון בחלק של מטלת הכתיבה. כלומר, הוא אינו משפיע על תהליך הקבלה לתואר. אוניברסיטאות טובות בחו"ל דורשות סף מינימלי בציון 4.5. 

 

מענה על מטלת הכתיבה  

 

במהלך הקורס המילולי ביואל גבע, אנו מלמדים את התלמידים שני שלבים בכתיבת החיבור במבחן ה-GMAT:

מטלת כתיבהשלב א' – הערכת הטיעון המוצג במטלה ומציאת הפגמים בו.

שלב ב' – יציקת התוכן הלוגי לחיבור בהיר ומנוסח היטב בזמן מוגבל.

 

להלן דוגמת כתיבה מתלמיד בקורס GMAT. החיבור קיבל ציון מצוין (6):

The Assignment

The following appeared as part of an article in the business section of a local newspaper: "The Cumquat Cafe made a mistake in moving to a new location. After one year at the new spot, it is doing about the same volume of business as before, but the owners of the Robo Wrench plumbing supply wholesale outlet that took over its old location are apparently doing better: Robo Wrench is planning to open a store in a neighboring city."

Discuss how well reasoned … etc

The essay

In an article in the business section of a local newspaper it was suggested that the Comquat Cafe has made a mistake when it moved to its new location, since its successor in the old location has been deemed by the writer successful enough to be able to consider opening a new store in a neighboring city. However, this argument is based on several questionable assumptions that require closer attention.

Mostly clearly, the argument provides a problematic comparison with insufficient base. The writer fails to recognize that the services and products offered by a cafe and a plumbing supply wholesale outlet are fundamentally different, and hence would reasonably have varying standards for commercial success: while branching out may be a commercial requirement for a plumbing outlet, it is possible that it isn't even a commercial goal for a cafe.

In addition, the writer fails to recognize that the decision to move was possibly made in order to maintain the cafe's business volume. Since the plumbing services outlet is deemed to be successful, it is possible that the old location had undergone such changes that made it right for a plumbing outlet. These very same changes might make the same location less accommodating to a cafe, and then the cafe would have suffered heavier losses. Thus, the decision to move was commercially correct.

Furthermore, the writer assumes that since Robo Wrench owners are contemplating about opening a new store in a neighboring city, it must be successful in its current location. However, while expanding may often be a symbol of economic success, at times expanding is an economic necessity.

In addition, the argument is based on the fact that Comquat's Cafe equal volume of business in the new and old locations indicates equal costs, revenues and profits, without adequate base. It may be that that the costs of the new locations are much lower, or that the prices that the Comquat Cafe may be able to demand for its products is much higher in its new locations, thus increasing the profits. This questionable assumption, leads the writer to a false conclusions that the move was a mistake, while in reality it may very well be the complete opposite.

In conclusion, the points noted above cast serious doubts on the accurateness of the conclusion suggested by the writer. In order to make the argument more convincing, the writer should provide additional details as to the environmental differences between the two locations and the type of clients each location attracts, thus creating a better background for comparison and evaluation of the success of the Cafe's move.

 

 

לקורס GMAT התקשרו ליואל גבע

רוצה לדעת את השיטות של המורים שלנו לכתיבת חיבורים מעולים? לפרטים או 1800-20-40-60