תנאי קבלה לתואר שני במנהל עסקים במוסדות הלימוד המובילים בישראל

(תכניות רגילות)

 

אוניברסיטת ת"א

1. ציון 45 לפחות בחלק הכמותי של בחינת ה GMAT-הינו תנאי להגשת מועמדות לתכנית. ככל שציון ה-GMAT גבוה יותר כך גדלים סיכויי הקבלה.
2. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון סופי שאינו נמוך מ-75.
3. בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" או תואר גבוה יותר.
4. מועמדותם של בעלי תואר "מוסמך" מאוניברסיטאות בחו"ל או משלוחות בארץ תידון בוועדת הקבלה.

 

אוניברסיטת בר-אילן

1. ציון 43 ומעלה בחלק הכמותי ב-GMAT (בפועל רצוי יותר. למשל, להתמחות מימון הדרישה היא לציון 44). ככל שציון ה-GMAT גבוה יותר כך גדלים סיכויי הקבלה.
2. בעלי תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ-76.

 

אוניברסיטת בן-גוריון

1. ציון GMAT של 45 ומעלה בחלק הכמותי או 600 בציון הכללי מגדיל מאוד את סיכויי הקבלה.
2. בוגרי תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ-80, אשר השלימו את חובות האנגלית כשפה זרה לתואר ראשון.
3. מיקומו של הבוגר במדרג.

 

הטכניון

1. ציון 43 ומעלה בחלק הכמותי של ה-GMAT וציון כללי ב-GMAT של לפחות 550.
2. בוגרי תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ-80.
3. 3 שנות ניסיון בעבודה לאחר התואר הראשון.

 

האוניברסיטה העברית

1. ציון GMAT של 40 לפחות בחלק הכמותי.
2. בוגרי תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ-80.
3. בוגרי תואר ראשון בציון סופי נמוך מ-80 עם ציון 48 בחלק הכמותי של ה-GMAT רשאים להגיש בקשה לוועדת קבלה.

 

אוניברסיטת חיפה

1. ציון GMAT של 500 לפחות.
2. בוגרי תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ-80.
3. 3 שנות ניסיון בעבודה לאחר התואר הראשון.

 

המרכז הבינתחומי

1. שלב א' – מיון על סמך הנתונים שהציג המועמד: ציוני תואר קודם, ציוני בחינת ה-GMAT וניסיון מקצועי מוכח לאחר סיום התואר הראשון.
2. שלב ב' – מועמדים שיעברו את שלב א' בהצלחה, יזומנו לראיון על פי שיקולי ועדת הקבלה.

 

המכללה למנהל

1. בוגרי תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ-80 (או מ-75 למקצועות ההנדסה, משפטים ומדעי המחשב).
2. ציון GMAT של 44 לפחות למי שלא עומד בתנאי הקבלה של סעיף 1.
3. ציון GMAT גבוה בכל הבחינה (600 ומעלה) בשקלול עם ציון התואר הראשון מאפשר קבלת מלגת לימודים.

 

תכניות מיוחדות לתואר שני במנהל עסקים

 

תכנית "מנדל" באוניברסיטת בן-גוריון

1. בוגר תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ-88.
2. ציון GMAT של 48 בחלק הכמותי או 690 בציון הכללי.
3. רקע רלוונטי בתחומי המגזר השלישי.

 

בר אילן MBA International

1. ציון GMAT בחלק הכמותי והמילולי שאינו נמוך צ-500 (הרף נע בין 600 ל-660).
2. בוגר תואר ראשון בציון שאינו נופל מ-76.

 

MBA גלובל במרכז הבינתחומי

1. ציון GMAT בחלק הכמותי והמילולי.
2. ראיון בשפה האנגלית.
3. 3 שנות ניסיון תעסוקתי לאחר התואר הראשון.

 

 

קריטריונים לבקשת פטור מ-GMAT 

 

אוניברסיטת ת"א

1. בעלי תואר שני בציון סופי שאינו נמוך מ-85
2. בעלי תואר Ph.D; MD; DMD.

 

אוניברסיטת בר אילן

1. בעלי תואר שני בציון סופי שאינו נמוך מ-85
2. בעלי תואר Ph.D; MD; DMD.

 

האוניברסיטה העברית

1. מועמדים בעלי ציון 90 ומעלה בתואר ראשון בעת ההרשמה + אישור הצטיינות
2. מועמדים בעלי תואר מוסמך בציון 85 לפחות ותלמידי מחקר.
3. מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי הטבע בציון 87 ומעלה.

 

אוניברסיטת בן-גוריון

מצטייני תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ-88 (במקצועות ההנדסה והכלכלה הרף מעט נמוך יותר).

 

הטכניון

1. מועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות.
2. בעלי תואר שני במדעים מדויקים, הנדסה או כלכלה בציון סופי שאינו נמוך מ-85.
3. סמנכ"לים ומעלה שנמצאים לפחות 7 שנים בתפקיד.

 

אוניברסיטת חיפה

1. בעלי תואר שלישי מאוניברסיטאות מוכרות.
2. בעלי תואר שני מאוניברסיטאות מוכרות ונושאי משרות בכירות בניהול.

 

המרכז הבינתחומי

כל מועמדות תישקל לגופה.

 

המכללה למנהל

כל מועמדות תישקל לגופה.