בגרות בעברית 

עברית הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות בציון עובר, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הוא של 2 יחידות לימוד.

קורס עברית לבגרות

קורס העברית של יואל גבע

בשיעורי העברית בקורס של יואל גבע מושם דגש לא רק על למידת החומר, אלא גם על אסטרטגיות למידה ועל הקניית מיומנויות וטכניקות להתמודדות עם החומר. היכנסו למידע נוסף על קורס עברית לבגרות של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

 1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
 2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

 1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
 2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?


נבחני "עולם ישן"
(טרום רפורמה), הם:

 1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
 2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

 1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015).
 2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.

 

תכניות ההיבחנות השונות

2 יחידות לימוד חובה

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן"

תכנית הלימודים בשתי יחידות החובה נחלקת לשתי בחינות: עברית א ועברית ב.

תוכנית הלימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה
עברית א' בתכנית ארבעה נושאים:

 • הבנה והבעה
 • אוצר מילים והמשמעים
 • תחביר
 • מערכת הצורות

אינטרניים –11107

אקסטרנים – 2210

שעתיים וחצי פרק ראשון: הבנה והבעה (50 נקודות)
הבנה (36 נקודות) – יש לענות על כל השאלות + הבעה (14 נקודות).פרק שני: אוצר המילים והמשמעים (26 נקודות)יש לענות על כל השאלות.פרק שלישי: תחביר ומערכת הצורות (24 נקודות) יש לענות על ארבע שאלות מתוך שמונה.
עברית ב' בתכנית שלושה נושאים:

 • הבנה והבעה
 • תחביר
 • מערכת הצורות

אינטרניים –11108

אקסטרנים – 211

שלול שעות וחצי פרק ראשון: הבעה והבנה(50 נקודות)
הבנה (20 נקודות) – יש לענות על כל השאלות + הבעה (30 נקודות).פרק שני: תחביר (24 נקודות) יש לענות על שאלת חובה אחת + שתי שאלות מתוך ארבע.פרק שלישי: מערכת הצורות (26 נקודות) יש לענות על שאלת חובה אחת (8 נקודות) + שתי
שאלות מתוך ארבע (9 נקודות).

*** אופן שקלול הציון הסופי : עברית א – משקל השאלון הסופי הוא 40% ; עברית ב – משקל השאלון הסופי הוא 60%

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

– תכנית הלימודים בשלוש יחידות החובה מתחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 30%%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה
עברית

70%

בתכנית ארבעה נושאים:

 • הבנת הנקרא
 • הבעה
 • לשון: שם המספר ומילות יחס
 • תחביר או: מערכת הצורות
011281 שלוש
שעות

חלק ראשון: הבנת הנקרא והבעה(50 נקודות)
פרק א: הבנת הנקרא(26 נקודות) יש לענות כל השאלות.פרק ב: כתיבה ממזגת (24 נקודות).

חלק שני: לשון (50 נקודות)
פרק א: חובה – שם המספר ומילות יחס (10 נקודות)- יש לענות כל השאלות.
פרק ב: תחביר (40 נקודות)יש לענות על ארבע שאלות מתוך חמש.
או:
פרק ג: מערכת הצורות (40 נקודות)
יש לענות על ארבע שאלות מתוך חמש.

עברית 30% בתכנית 3 נושאים:

 • הבנת הנקרא והבעה
 • מערכת הצורות
 •  תחביר
011282 שעתיים חלק ראשון: הבנה והבעה (60 נקודות)
פרק א: הבנת הנקרא  (35 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.
פרק ב: הבעה (25 נקודות)
יש לבחור בנושא אחד מתוך שניים.

*** החלוקה הפנימית עשויה להשתנות מבחינה
לבחינה.

חלק שני: תחביר ומערכת הצורות  (40 נקודות)
יש לענות על ארבע שאלות מתוך שש.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.