בגרות בעברית 

עברית הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות בציון עובר, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הוא של 2 יחידות לימוד.

קורס עברית לבגרות

קורס העברית של יואל גבע

בשיעורי העברית בקורס של יואל גבע מושם דגש לא רק על למידת החומר, אלא גם על אסטרטגיות למידה ועל הקניית מיומנויות וטכניקות להתמודדות עם החומר. היכנסו למידע נוסף על קורס עברית לבגרות של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

 

תכנית ההיבחנות

2 יחידות לימוד חובה

 

תכנית ההיבחנות 

– תכנית הלימודים בשלוש יחידות החובה מתחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 30%%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
עברית

70%

בתכנית ארבעה נושאים:

  • הבנת הנקרא
  • הבעה
  • לשון: שם המספר ומילות יחס
  • תחביר או: מערכת הצורות
    ביואל גבע נלמד הנושא: תחביר
011281שלוש
שעות

חלק ראשון: הבנת הנקרא והבעה(50 נקודות)
פרק א: הבנת הנקרא (20 נקודות) יש לענות כל השאלות.
פרק ב: כתיבה ממזגת (30 נקודות).

חלק שני: לשון (50 נקודות)
פרק א: חובה – שם המספר ומילות יחס (10 נקודות)- יש לענות כל השאלות.
פרק ב: תחביר (40 נקודות)יש לענות על ארבע שאלות מתוך חמש.
או:
פרק ג: מערכת הצורות (40 נקודות)
יש לענות על ארבע שאלות מתוך חמש.

עברית 30%בתכנית 3 נושאים:

  • הבנת הנקרא והבעה
  • מערכת הצורות
  •  תחביר
011282שעתייםחלק ראשון: הבנת הנקרא (70 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.
חלק שני: הבעה (30 נקודות)

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

*** תלמידים שנבחנו בתכנית ההיבחנות של "העולם הישן", וירצו להשלים רק את עברית א (שאלון 011107 לאינטרנים, או שאלון 210 לאקסטרניים) – ייבחנו בשאלון 11282 (30%).

*** תלמידים שנבחנו בתכנית ההיבחנות של "העולם הישן", וירצו להשלים רק את עברית ב (שאלון 011108 לאינטרנים, או שאלון 211 לאקסטרניים) – ייבחנו בשאלון 11281 (70%).

*** תלמידים שסיימו את לימודיהם התיכוניים לפני יוני 2017, ומעוניינים להשלים / לשפר את ציונם בעברית – ייבחנו בטפסי "העולם החדש", ושקלול הציון הסופי הוא: שאלון 11281 – 60%, ושאלון 11282 – 40%.