בגרות בגאוגרפיה 

גאוגרפיה הוא אחד מהמקצועות, שבאמצעותו תלמיד יכול לעמוד בחובת מקצוע מוגבר אחד לפחות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. ביואל גבע היקף ההיבחנות בגאוגרפיה הוא של 5 יחידות לימוד בלבד, והוא מעניק לנבחנים בו בונוס של 20 נקודות.

בגרות ביואל גבעבונוסים

5 יח"ל = 20 נקודות

קורס הגאוגרפיה של יואל גבע

אנחנו ממליצים להרחיב גאוגרפיה, כי זהו אחד מהמקצועות שבאמצעותו תלמיד יכול לעמוד בחובת מקצוע מוגבר אחד לפחות. היכנסו למידע נוסף על קורס הגאוגרפיה של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

 1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
 2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

 1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
 2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?


נבחני "עולם ישן"
(טרום רפורמה), הם:

 1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
 2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

 1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015) ואילך.
 2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.
 3. נבחנים אקסטרניים שפתחו תיק אקסטרני לאחר ספטמבר 2016.

 

תכניות ההיבחנות השונות

5 יחידות לימוד

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" – 2 יחידות לימוד חובה
תכנית לימודיםשם היחידהסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
 • שלושה נושאי חובה:
  – גיאוגרפיה של ארץ ישראל
  – גיאוגרפיה של המזרח התיכון
  – נתי"ב: ניתוח תופעות יסוד במרחב -אנסין)
 • נושא בחירה אחד:
  – כדור הארץ והסביבה
  – הפיתוח והתכנון המרחבי
  – האדם במרחב החברתי והתרבותי

ביואל גבע נלמד הנושא: הפיתוח והתכנון המרחבי.

ארץ ישראל והמזרח התיכון (2 יח"ל)אינטרניים 57203 –

אקסטרנים 573 –

שעתיים

פרק ראשון (14 נקודות): יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק ראשון: ארץ ישראל (56 נקודות) יש לענות על שתי שאלות מתוך שבע.

פרק שני: מזרח תיכון (44 נקודות) יש לענות על שתי שאלות מתוך חמש.

נתי"ב (1 יח"ל)אינטרניים 57102 –

אקסטרנים 574

שעה וחצי

יש לענות על ארבע שאלות מתוך חמש: שאלת חובה אחת + שלוש שאלות מתוך ארבע.

פיתוח ותכנון מרחבי (2 יח"ל)057282שעתיים

יש לענות על ארבע שאלות מתוך שבע.

**הערה: אופן שקלול הציון הסופי – ארץ ישראל והמזרח תיכון מהווה 40% מהציון הסופי. נתי"ב מהווה 20% מהציון הסופי. פיתוח ותכנון מרחבי מהווה 40% מהציון הסופי.

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

תכנית הלימודים נחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך. תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה %30 ,יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
גאוגרפיה

70%

בתכנית שלושה נושאים:

 • נתי"ב – ניתוח תופעות יסוד במרחב (אנסין)
 • גאוגרפיה של המזרח התיכון
 • גאוגרפיה של ארץ ישראל
057381שלוש שעות

פרק ראשון: ארץ ישראל (36 נקודות) יש לענות על שתי שאלות:
חלק א (22 נקודות)– יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש. חלק ב (14 נקודות)- יש לענות על שאלה אחת מתוך 3.

פרק שני: מזרח תיכון (28 נקודות) יש ענות על שתי שאלות מתוך ארבע.

פרק שלישי: נתי"ב  -אנסין (36 נקודות) יש לענות על שלוש שאלות: שאלת חובה אחת + שתי שאלות מתוך שלוש.

גאוגרפיה

30%

נושא בחירה אחד:

 • כדור הארץ והסביבה
 • הפיתוח והתכנון המרחבי
 • האדם במרחב החברתי והתרבות

ביואל גבע נלמד הנושא: הפיתוח והתכנון המרחבי.

057282שעתיים

יש לענות על ארבע שאלות מתוך שבע.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.