בגרות באנגלית 

אנגלית הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הנדרש הוא של 3 יחידות לימוד. כמובן שקיימת אפשרות ללמוד אנגלית בהיקף של 4 או 5 יחידות לימוד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

3 יח"ל = 0 נקודות בונוס

4 יח"ל = 12.5 או 15 נקודות בונוס

5 יח"ל = 25 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

קורס אנגלית ביואל גבע

קורס האנגלית של יואל גבע

קורסי ההכנה באנגלית כוללים מפגשים אישיים בהם התלמידים שלנו מקבלים הכוונה אישית כיצד לשפר את דרכי הלמידה וניסוח התשובה שלהם. למידע נוסף על קורסי האנגלית של יואל גבע>

למידע על הקורס

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

 1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
 2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

 1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
 2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?

נבחני "עולם ישן" (טרום רפורמה), הם:

 1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
 2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

 1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015) ואילך.
 2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.
 3. נבחנים אקסטרניים שפתחו תיק אקסטרני אחרי ספטמבר 2016.

 

תכניות ההיבחנות השונות

 

4 יחידות לימוד

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן"
תכנית לימודיםשם השאלוןסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה

בתכנית:

 •  הבנת הנקרא והבעה, תוך
  יישום של:
  – אוצר מילים
  – דקדוק
 • הבנת הנשמע
 • ספרות אנגלית
  – שירה
  – סיפורים קצרים
C

אינטרניים – 16104

אקסטרנים – 403

שעה וחצי 

הבנת הנקרא (100 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.

D

016484

שעה וארבעים וחמש דקותספרות אנגלית (100 נקודות)
בטופס שלושה פרקים בהם יש לענות על כל
השאלות.
E

016481

שעה ורבעפרק ראשון: הבנת הנקרא (70 נקודות)יש לענות על כל השאלות.
פרק שני: הבנת הנשמע (30 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.

*** אופן שקלול הציון הסופי לנבחני משנה ואקסטרנים – שאלון C מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון D מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון E מהווה 34% מהציון הסופי.
*** תלמידי תיכון: הבחינות הכתב מהוות 80% מהציון הסופי. הבחינה בעל-פה מהווה 20% מהציון הסופי.

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

תכנית הלימודים נחלקת לשני חלקים: ספרות אנגלית (שאלון D) – הערכה בית ספרית. שאלונים C ו – E – בחינות חיצוניות מטעם משרד החינוך ובחינה בעל פה. תלמיד שירצה לשפר או להשלים את ההערכה הבית ספרית (ספרות אנגלית), יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודיםשם השאלוןסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה

בתכנית:

 •  הבנת הנקרא והבעה, תוך
  יישום של:
  – אוצר מילים
  – דקדוק
 • הבנת הנשמע
 • ספרות אנגלית
  – שירה
  – סיפורים קצרים
C

016382

שעה וחציפרק ראשון: הבנת הנקרא (70 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.
פרק שני: חיבור (30 נקודות).

D

016484

שעה וארבעים וחמש דקותספרות אנגלית (100 נקודות)
בטופס שלושה פרקים בהם יש לענות על כל
השאלות.
E

016481

שעה ורבעפרק ראשון: הבנת הנקרא (70 נקודות)יש לענות על כל השאלות.
פרק שני: הבנת הנשמע (30 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.

*** אופן שקלול הציון הסופי לנבחני משנה ואקסטרנים – שאלון C מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון D מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון E מהווה 34%
מהציון הסופי.
*** תלמידי תיכון: הבחינות הכתב מהוות 80% מהציון הסופי. הבחינה בעל-פה מהווה 20% מהציון הסופי.
*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

 

5 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות

תכנית הלימודים נחלקת לשני חלקים: ספרות אנגלית (שאלון F) – הערכה בית ספרית.  שאלונים E ו – G – בחינות חיצוניות מטעם משרד החינוך ובחינה בעל פה. תלמיד שירצה לשפר או להשלים את ההערכה הבית ספרית (ספרות אנגלית), יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודיםשם השאלוןסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה

בתכנית:

 •  הבנת הנקרא והבעה, תוך
  יישום של:
  – אוצר מילים
  – דקדוק
 • הבנת הנשמע
 • ספרות אנגלית
  – שירה
  – סיפורים קצרים
  – מחזה/נובלה
E

016481

שעה ורבעפרק ראשון: הבנת הנקרא (70 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.פרק שני: הבנת הנשמע (30 נקודות).

F

016584

שעה וארבעים וחמש דקותספרות אנגלית (100 נקודות)
בטופס שלושה פרקים בהם יש לענות על כל
השאלות.
G

016582

שעה וארבעים וחמש דקותפרק ראשון: הבנת הנקרא (60 נקודות) יש לענות על כל השאלות.

פרק שני: חיבור  (40 נקודות)

*** אופן שקלול הציון הסופי לנבחני משנה ואקסטרנים – שאלון E מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון F מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון G מהווה 34% מהציון הסופי.
*** תלמידי תיכון: הבחינות הכתב מהוות 80% מהציון הסופי. הבחינה בעל-פה מהווה 20% מהציון הסופי.
*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.