בגרות באנגלית 

אנגלית הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הנדרש הוא של 3 יחידות לימוד. כמובן שקיימת אפשרות ללמוד אנגלית בהיקף של 4 או 5 יחידות לימוד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

3 יח"ל = 0 נקודות בונוס

4 יח"ל = 12.5 או 15 נקודות בונוס

5 יח"ל = 25 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

קורס אנגלית ביואל גבע

קורס האנגלית של יואל גבע

קורסי ההכנה באנגלית כוללים מפגשים אישיים בהם התלמידים שלנו מקבלים הכוונה אישית כיצד לשפר את דרכי הלמידה וניסוח התשובה שלהם. למידע נוסף על קורסי האנגלית של יואל גבע>

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות השונות

 

4 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות

תכנית הלימודים נחלקת לשני חלקים: ספרות אנגלית (שאלון D) – הערכה בית ספרית. שאלונים C ו – E – בחינות חיצוניות מטעם משרד החינוך ובחינה בעל פה. תלמיד שירצה לשפר או להשלים את ההערכה הבית ספרית (ספרות אנגלית), יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודים שם השאלון סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

בתכנית:

 •  הבנת הנקרא והבעה, תוך
  יישום של:
  – אוצר מילים
  – דקדוק
 • הבנת הנשמע
 • ספרות אנגלית
  – שירה
  – סיפורים קצרים
C

016382

שעה וחצי פרק ראשון: הבנת הנקרא (70 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.
פרק שני: חיבור (30 נקודות).

D

016484

שעה וארבעים וחמש דקות ספרות אנגלית (100 נקודות)
בטופס שלושה פרקים בהם יש לענות על כל
השאלות.
E

016481

שעה ורבע פרק ראשון: הבנת הנקרא (70 נקודות)יש לענות על כל השאלות.
פרק שני: הבנת הנשמע (30 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.

*** אופן שקלול הציון הסופי לנבחני משנה ואקסטרנים – שאלון C מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון D מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון E מהווה 34%
מהציון הסופי.
*** תלמידי תיכון: הבחינות הכתב מהוות 80% מהציון הסופי. הבחינה בעל-פה מהווה 20% מהציון הסופי.
*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

 

5 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות

תכנית הלימודים נחלקת לשני חלקים: ספרות אנגלית (שאלון F) – הערכה בית ספרית.  שאלונים E ו – G – בחינות חיצוניות מטעם משרד החינוך ובחינה בעל פה. תלמיד שירצה לשפר או להשלים את ההערכה הבית ספרית (ספרות אנגלית), יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודים שם השאלון סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

בתכנית:

 •  הבנת הנקרא והבעה, תוך
  יישום של:
  – אוצר מילים
  – דקדוק
 • הבנת הנשמע
 • ספרות אנגלית
  – שירה
  – סיפורים קצרים
  – מחזה/נובלה
E

016481

שעה ורבע פרק ראשון: הבנת הנקרא (70 נקודות)
יש לענות על כל השאלות.פרק שני: הבנת הנשמע (30 נקודות).

F

016584

שעה וארבעים וחמש דקות ספרות אנגלית (100 נקודות)
בטופס שלושה פרקים בהם יש לענות על כל
השאלות.
G

016582

שעה וארבעים וחמש דקות פרק ראשון: הבנת הנקרא (60 נקודות) יש לענות על כל השאלות.

פרק שני: חיבור  (40 נקודות)

*** אופן שקלול הציון הסופי לנבחני משנה ואקסטרנים – שאלון E מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון F מהווה 33% מהציון הסופי. שאלון G מהווה 34% מהציון הסופי.
*** תלמידי תיכון: הבחינות הכתב מהוות 80% מהציון הסופי. הבחינה בעל-פה מהווה 20% מהציון הסופי.
*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.