רפורמת הבגרויות יוצאת לדרך

 

מבנה התכנית החדשה

כעת, עוברים למתכונת של קורסי יסוד:

קורסי היסוד עוסקים במקצועות המח"ר – היסטוריה, ספרות, תנ"ך ואזרחות. קורסי היסוד ייכנסו לתוקף בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ג) בכיתות י' וימשיכו לשנת הלימודים שאחריה (תשפ"ד), עם עלייתם של התלמידים לכיתה יא. כל אחד מקורסי היסוד ב- 4 תחומי הדעת יהיה שווה ערך ל- 1.5 יחידות לימוד. בנוסף חצי יחידה נוספת בכל אחד מהמקצועות תוקדש לעבודה המסכמת שהיקפה יעמוד על 2 יחידות לימוד (0.5 יחידת לימוד לכל מקצוע מבין 4 המקצועות). כל מורה ממקצועות המח"ר – היסטוריה, ספרות, תנ"ך ואזרחות ייבחר לעצמו את אחד מדרכי ההוראה והלמידה שיועמדו לרשותו במסגרת 3 הנתיבים החדשים:

  • נתיב 1 : למידה מתחדשת

ההוראה, הלמידה והערכה בנתיב זה תתבצענה במגוון דרכים, בהן: לימוד באמצעות סרטונים, משימות מקוונות ומשימות חקר כיתתיות, למידה עצמית, שיתופית, למידה חוץ כיתתית ולמידה מקוונת, לצד למידה פרונטלית. נוסף לזאת, לרשות המורים יעמוד אוסף רחב של מטלות הערכה שתהיינה בהלימה למיומנויות שעל התלמידים לרכוש.

  • נתיב 2: למידה מבוססת דיגיטל

ההוראה והלמידה תתבצענה באמצעות קורסים דיגיטליים שפותחו על ידי משרד החינוך, כאשר המורה מלווה באופן צמוד את תהליך הלמידה.

  • נתיב 3 : מורים מובילי פיתוח

ההוראה והלמידה ישענו על חומרים שיפתח המורה, בכלים אשר רכש במסגרת הפיתוח המקצועי.

**כל מורי המח״ר יעברו במהלך השלוש שנים הקרובות תהליכי הכשרה בהתאם למבנה התוכנית החדשה ודרכי ההוראה.

 

פירוט תכנית העבודה המסכמת:

  • מודל עבודה מסכמת רב תחומית

התלמידים יחלו לעבוד על העבודה המסכמת הרב תחומית החל משנת הלימודים תשפ"ד (אמצע-סוף כיתה יא). העבודה תורכב מ- 4 חלקים נפרדים – היסטוריה, ספרות, אזרחות ותנ"ך (בהתאמה לזרמי החינוך – ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי ערבי ודרוזי). היקף העבודה המסכמת יהיה 2 יחידות לימוד. במסגרת העבודה התלמידים יעבדו בקבוצה של 2-3 שותפים, אשר יוכלו לחקור מתוך שורה רחבה של נושאים באמצעות 4 תחומי הדעת – ספרות, היסטוריה, תנ"ך ואזרחות. השאלה של נושא העבודה תבחן בכל אחד מ- 4 תחומי הדעת, כאשר היא תדרוש מהתלמידים להתייחס לטקסטים תוך שימוש בשורה של מיומנויות, בהם: אוריינות שפתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, אוריינות דיגיטלית, אוריינות מידע, מסוגלות עצמית, מעורבות קבוצתית ויכולת פרזנטציה. כל תלמיד, בנפרד, יכתוב פרק מסכם לעבודה, המביע את עמדתו לאור המקורות שמהם למד, הציון הסופי בקורסי היסוד בכל אחד מתחומי הדעת ייקבע על ידי בית הספר.

הערכת העבודה המסכמת

  • הציון של עבודה זו יורכב מציון בית ספרי (50%) ומציון הערכה החיצוני (50%). ציון הערכה החיצוני יורכב מהערכת העבודה הכתובה ומהערכת פרזנטציה בעל פה. בתום כתיבת העבודה המסכמת הרב תחומית ובדיקה על ידי צוות המורים של מקצועות המח"ר בבית הספר, היא תועבר להערכה חיצונית של המשרד. ההערכה החיצונית תכלול גם בחינה חיצונית בעל פה על ידי בוחן חיצוני. הערכה זו תעשה אך ורק בתום הגשת העבודה המסכמת הרב תחומית.