בגרות באזרחות 

אזרחות הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הוא של 2 יחידות לימוד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

לא קיים בונוס במקצוע אזרחות

 

אזרחות ביואל גבע

קורס האזרחות של יואל גבע

קורסי ההכנה באזרחות כוללים מפגשים אישיים בהם התלמידים שלנו מקבלים הכוונה אישית כיצד לשפר את דרכי הלמידה וניסוח התשובה שלהם. היכנסו למידע נוסף על קורס תנ"ך לבגרות של יואל גבע>

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

 1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
 2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

 1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
 2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?


נבחני "עולם ישן"
(טרום רפורמה), הם:

 1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
 2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

 1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015).
 2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.

 

תכניות ההיבחנות השונות

2 יחידות לימוד חובה

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" – 2 יחידות לימוד חובה
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה
בתכנית שני חלקים:

 • נושאי ליבה:
  – הרקע ההיסטורי להקדמת המדינה
  – מדינה יהודית
  – מדינת דמוקרטית
  – משטר במדינת ישראל

 

 • אשכול אחד לבחירה:
  – העולם היהודי
  – תקשורת ופוליטיקה בישראל
  – שיטות בחירות ומפלגות
  – מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון
  – רשויות מקומיות
 • תלמיד ללא מטלת ביצוע, ילמד בנוסף את הנושאים הבאים:
  – מדינת רווחה
  – זכויות וחובות חברי כנסת
  – מבנה מערכת המשפט בישראל
  – נשיא המדינה
אינטרניים בעלי מטלת ביצוע – 034114

אינטרניים ללא מטלת ביצוע – 034204

אקסטרנים – 175

שעתיים וחצי

פרק ראשון (14 נקודות): יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שני (40 נקודות): יש לענות על שלוש שאלות מתוך חמש (27 נקודות) + שאלת אחת מתוך חמש (13 נקודות).

פרק שלישי (24 נקודות): יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק רביעי (22 נקודות): יש לענות על שתי שאלות מתוך חמש.


 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

תכנית הלימודים בשתי יחידות החובה נחלקת לשני חלקים: %20 – הערכה בית ספרית, ו – %80 – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך. תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה %20 ,יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה
אזרחות

80%

בתכנית שני חלקים:

 • נושאי ליבה:
  – הרקע ההיסטורי להקדמת המדינה
  – מדינה יהודית
  – מדינת דמוקרטית
  – משטר במדינת ישראל
 • אשכול אחד לבחירה:
  – העולם היהודי
  – תקשורת ופוליטיקה בישראל – שיטות בחירות ומפלגות
  – מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון
  – רשויות מקומיות
034281 שעתיים וחצי

פרק ראשון (14 נקודות): יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שני (40 נקודות): יש לענות על שלוש שאלות מתוך חמש (27 נקודות) + שאלת אחת מתוך חמש (13 נקודות).

פרק שלישי (24 נקודות): יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק רביעי (22 נקודות): יש לענות על שתי שאלות מתוך חמש.

אזרחות 20% ניתוח קטע שלא נלמד (אנסין), המבוסס על מאמר דעה. 034282 שעה וחצי

יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.