"One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way"

(Frank Smith)

קורס אנגלית

ללמוד אנגלית ביואל גבע

 

השפה האנגלית מהווה חלק בלתי נפרד מחיינו, בין אם אנו עושים בה שימוש יומיומי, ובין אם היא נדרשת לצורך הלימודים האקדמיים שלנו, ולכן יש לה חשיבות גדולה.
ביואל גבע לכל רמת לימוד קורס נפרד, והלימוד אצלנו נעשה באופן הדרגתי תוך שזירת מיומנויות, כגון: העשרת אוצר מילים, לימוד טכניקות עבודה שמותאמות לחלקי הבחינה השונים, לימוד דקדוק אנגלי באופן מדורג ומעמיק ותרגום מעברית לאנגלית. כל אלה מאפשרים לתלמידינו להגיע להישגים מעולים. לקורסים שלנו יש תרומה והשפעה גדולה על תלמידנו, והם משפרים משמעותית הן את רמת השפה שלהם, והן את ציוניהם.

 

4 או 5 יחידות?

אנגלית הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הנדרש הוא של 3 יחידות לימוד. אבל, כדאי ואף רצוי ללמוד אנגלית בהיקף של 4 יחידות לימוד, או בהיקף של 5 יחידות לימוד. זאת משום שמרבית מוסדות הלימוד האקדמיים דורשים ציון עובר ברמה של 4 יח"ל לפחות, כתנאי מקדים לקבלה ללימודים, ובנוסף זו יכולה להיות דרך טובה לשיפור ממוצע הבגרות. זאת משום שהיבחנות באנגלית בהיקף של 4 יחידות לימוד מעניקה לנבחנים בונוס של 12.5 או 15 נקודות (תלוי מוסד אקדמי), והיבחנות באנגלית בהיקף של 5 יחידות לימוד מעניקה לנבחנים בונוס של 25 נקודות. לכן, אנחנו ביואל גבע, מלמדים רק 4 ו – 5 יחידות לימוד.
אם אינכם בטוחים לגבי רמת הלימוד המתאימה לכם, נוכל לסייע לכם באמצעות פגישת ייעוץ . בעזרת יועץ הלימודים, תוכלו להשתבץ לקורס המתאים לכם, בו תוכלו להפיק את המרב.

 

מבנה הקורסים

ניתן לגשת לבגרות באנגלית פעמיים בשנה – במועד חורף ובמועד קיץ.
לפיכך, לקראת בחינות מועד החורף, הנערכות בחודשים ינואר-פברואר, אנחנו מתחילים ללמד בספטמבר, ולקראת בחינות מועד הקיץ, הנערכות בחודשים מאי-יוני, אנחנו מתחילים ללמד בפברואר.

גביע צהוב

המורים שלנו

רוצים לדעת יותר על מורי האנגלית המעולים של יואל גבע? היכנסו להכיר את נבחרת המורים שלנו

לנבחרת המורים

4 יחידות לימוד
בכל מועד הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע במשך כארבעה חודשים. כל מפגש הוא בן 4.5 שעות.
בנוסף מתקיימות שעות עזר הניתנות על ידי המורה: שעתיים נוספות כל שבוע לאורך הקורס.

5 יחידות לימוד
בכל מועד הלימודים מתקיימים פעם בשבוע במשך כארבעה חודשים. כל מפגש הוא בן 5.5 שעות (בתקופת המרתון יתקיים מפגש שבועי נוסף).
בנוסף מתקיימות שעות עזר הניתנות על ידי המורה: שעה נוספת כל שבוע לאורך הקורס.

 


המכינה שלנו לקורס אנגלית 4 יח"ל

תלמידים, שרמתם מאפשרת להם להירשם לקורסי 4 או 5 יחידות אנגלית, מקבלים במעמד הרישום חוברת הכנה לקורס, שמטרתה "להסיר את החלודה", לרענן את הבנת הנקרא ואוצר המילים שלהם, ולהגיע לקורס מוכנים.

תלמידים בעלי רקע נמוך המיועדים לקורס 4 יחידות, מתבקשים לקחת חלק במכינה לפני תחילת הקורס.
המכינה לקורס אנגלית 4 יח"ל
המכינה מתחילה כחודש וחצי לפני תחילת הקורס. אורכה כשבעה שבועות. היא מכילה 13 מפגשים בני 4 שעות כל אחד, סה"כ 52 שעות.
שיעורי עזר: לכל מפגש מתווספת שעת עזר.
בחינה מסכמת: בסיום המכינה נערכת בחינה מסכמת, שמטרתה לשקף את ידיעותיו של התלמיד ואת מידת התאמתו לקורס.

 

חומרי לימוד

אנו דואגים לספק לתלמידנו את כל חומרי הלימוד הנדרשים לקראת בחינת הבגרות:

  • סיכומי שיעור ממוקדים.
  • קבצי שאלות בגרות.
  • לומדת מילים אינטרנטית.
  • רשימות אוצר מילים ומונחים ספרותיים.
  • מאגרי שאלות חזרה לתרגול.

את הסיכומים כותבים המורים שלנו לאנגלית, אשר יודעים בדיוק מה יש לדעת, על מנת להצליח בבחינה, ומעדכנים את הסיכומים בהתאם לשינויים בבחינה או בתכנית הלימודים.

 

מפגשים אישיים

קורסי ההכנה באנגלית כוללים מפגשים אישיים בהם התלמידים שלנו מקבלים הכוונה אישית כיצד לשפר את דרכי הלמידה וניסוח התשובה שלהם. בנוסף, המורים בודקים את קצב התקדמותו של כל אחד מהתלמידים בקורס לאורך כל הדרך.

 

מרתון באנגליתמרתון

המרתון שלנו בנוי ממפגשי חזרה, תרגול, ומבחני סימולציה לקראת בחינת הבגרות. הוא מתקיים בשבועות האחרונים של הקורס, ומהווה חלק משמעותי מהתהליך שהתלמידים שלנו עוברים. ביואל גבע מבינים שידיעת החומר אינה מספיקה, ושתרגול רב של שאלות בגרות הוא מרכיב חשוב בהצלחת התלמיד.

 

פגישת ייעוץ חינם

רוצים לשמוע יותר פרטים על הקורסים ו/או המכינות?

דברו איתנו!