MY.GEVA - סרטוני הסבר לשאלות במתמטיקה

בגרות בפיזיקה

על הבחינה
 
בחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל, נחשבת לאחת הבחינות הקשות במקצועות הבחירה. הבגרות בפיזיקה מאפשרת לתלמיד לעמוד בחובת הציון במקצוע כללי ובחובה לציון במקצוע מוגבר אחד לפחות, הנדרש לשם זכאות לתעודת בגרות . יש לקחת בחשבון שמדובר בבחינה שדורשת יכולת מתמטית וחשיבה מופשטת ברמה גבוהה ביותר ואינה מתאימה לכל אחד.
 
לבגרות בפיזיקה חשיבות מיוחדת עבור מי שמעוניין ללמוד לתואר באחד ממקצועות ההנדסה או המדעים המדוייקים (רפואה, ביולוגיה, כימיה, וכדומה). סטודנטים שיתקבלו ללימודים אלו ללא בגרות בפיזיקה, יידרשו להשלים את החומר הנלמד לבגרות במסגרת קורסים אקדמאיים בשנה א', דבר שמגביר את העומס ומקשה על ההצלחה במקצוע ובלימודים. קורס ההכנה של יואל גבע, הניתן בהיקף של 5 יח"ל, מאפשר הבנה של המקצוע בצורה מעמיקה ומקיפה יותר, ללא יצירת לחץ מיותר על התלמיד.
 
תאריכי הבחינות ותחילת קורסי ההכנה לבגרות


מועדי בחינת בגרות

בפיזיקה 5 יח"ל

 מועדי תחילת קורסי ההכנה ביואל גבע

 מועד קיץ (חודשים מאי-יולי, לא קיים מועד חורף)

 תחילת פברואר


מידע שימושי

  • סוג הבחינה – הבחינה מחולקת לארבעה חלקים: בחינה במכניקה, בחינה בחשמל, בחינה בקרינה וחומר ובחינה בניתוח ממצאי ניסוי. שלוש הבחינות הראשונות מתקיימות ביום אחד, והבחינה על ממצאי הניסוי מתקיימת ביום אחר. בכל מקרה, נבחני המשנה מבצעים את כל 5 היחידות בבחינה בכתב.
  • ציוד עזר מותר לשימוש - מחשבון (כולל מחשבון גרפי) ודף נוסחאות שמצורף לבחינה

מידע נוסף:

קורסי הכנה לבחינת הבגרות בפיזיקה

פירוט נושאי הלימוד ומבנה בחינות הבגרות בפיזיקה
©כל הזכויות שמורות-יואל גבע פסיכומטרי ובגרויות 2011
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software