MY.GEVA - סרטוני הסבר לשאלות במתמטיקה

בגרות בהיסטוריה

חשיבותה של הבגרות בהיסטוריה

 

בחינות הבגרות בהיסטוריה הן שתיים מבחינות החובה להן נדרש כל תלמיד כדי לקבל תעודת בגרות מלאה . היקף ההיבחנות הבסיסית הוא של 2 יח"ל בלבד, אולם קיימת אפשרות לבחור בהיסטוריה כמקצוע מוגבר ולהיבחן ב – 3 יח"ל נוספות, כך שיתקבל ציון סופי בהיקף של 5 יח"ל.

בשנים האחרונות חלה מהפכה בלימוד מקצוע ההיסטוריה ולימוד ההיסטוריה של תולדות עם ישראל אינו נלמד יותר בנפרד מלימוד ההיסטוריה הכללית. כיום החלוקה של שתי יחידות החובה מבוצעת על פי תקופות:

  • היחידה הראשונה מכונה היסטוריה א' ועוסקת בשנים 1920-1870.
  • היחידה השנייה מכונה היסטוריה ב' ועוסקת בשנים 1970-1920.

כל אחת מהיחידות כוללת נושאים הן מההיסטוריה העולמית והן מההיסטוריה היהודית.

 

 

תאריכי הבחינות ותחילת קורסי ההכנה לבגרות

 

היקף הבחינה

מועדי בחינת בגרות בהיסטוריה 

מועדי תחילת קורסי ההכנה ביואל גבע

 2 יח"ל

 מועד קיץ (חודשים מאי-יולי)

תחילת פברואר

 מועד חורף (חודשים ינואר-פברואר)

תחילת ספטמבר

השלמה ל – 5 יח"ל
(3 יח"ל)

מועד קיץ (חודשים מאי-יולי) בלבד

תחילת פברואר


מידע שימושי

  • הבחינה נעשית בכתב
  • משך הבחינה ב - 2 יח"ל - שעתיים לכל יחידה
  • משך הבחינה ב- 3 יח"ל - שלוש וחצי שעות
  • אין חומר עזר שמותר לשימוש בבחינה
  • חישוב הציון בהיקף של 2 יח"ל מתבצע כך: הבחינה בהיסטוריה א' מהווה 40% מהציון הסופי והבחינה בהיסטוריה ב' מהווה 60% מהציון.
  • חישוב הציון בהיקף של 5 יח"ל מתבצע כך: 2 היחידות הראשונות (היסטוריה א' והיסטוריה ב') מהוות 40% מהציון הסופי ו - 3 היחידות המשלימות מהוות 60% מהציון הסופי.

מידע נוסף:

קורסי ההכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה

פירוט נושאי הלימוד ומבנה בחינת הבגרות בהיסטוריה 

©כל הזכויות שמורות-יואל גבע פסיכומטרי ובגרויות 2011
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software