MY.GEVA - סרטוני הסבר לשאלות במתמטיקה

בגרות באנגלית

החל מקיץ 2014 תחל תוכנית חדשה - פרטים בהמשך...

 

חשיבותה של הבגרות באנגלית

 

הבגרות באנגלית, נחשבת לאחת הבחינות החשובות והקשות ביותר מבין הבחינות במקצועות החובה, שכן שיפור שפה בתקופה של מספר חודשים והשגת ציון גבוה אינם משימה קלה. בבגרות באנגלית נדרש כל תלמיד ללמוד באחת משלוש רמות: 3 יח"ל, 4 יח"ל או 5 יח"ל וזאת כתנאי הכרחי לזכאות לבגרות. יתר על כך, מרבית מוסדות הלימוד דורשים ציון עובר ברמה של 4 יח"ל לפחות כתנאי מקדים לקבלה ללימודים.

 

לקורס ההכנה לבגרות באנגלית יש ערך מוסף רב:

 • שיפור סיכויי ההצלחה בפרק האנגלית בפסיכומטרי
 • שיפור יכולת הקריאה של טקסטים באנגלית הנדרשת בלימודים האקדמיים
 • צמצום מספר הקורסים באנגלית הנכללים בלימודי החובה באוניברסיטה
 • שימוש נכון וטוב יותר באנגלית בחיי היום-יום.

יש הסבורים שהשפעת הקורס על שיפור רמת השפה של התלמיד אינה גבוהה. קורסי ההכנה לבגרות באנגלית ביואל גבע מוכיחים אחרת ותלמידינו משפרים משמעותית את ציונם לעומת הישגם הקודם בבחינת הבגרות.

 

מידע שימושי

 • הבחינה היא בכתב - הבחינה של תלמידי התיכון כוללת גם בחינה בעל פה והיא מורכבת משלושה שאלונים (מודלים – Modules):
  • בגרות באנגלית 3 יח"ל - שאלונים A,B,C
  • בגרות באנגלית 4 יח"ל - שאלונים C,D,E
  • בגרות באנגלית 5 יח"ל - שאלונים E,F,G
 • חישוב הציון – משקל שלושת השאלונים זהה ולכן כדי לחשב את הציון בבגרות באנגלית, יש לחבר את הציון בכל אחד מהשאלונים ולחלק את הסכום בשלוש.
 • מבנה הציון - לתלמיד תיכון שנבחן גם בעל פה, משקל הבחינה בעל פה הוא 20% מהציון הסופי ומשקל ציון הממוצע של הבחינות בכתב הוא 80%.
 • מילון דו-לשוני - הנבחנים רשאים להיעזר במילון דו-לשוני: מילון אוקספורד אנגלי-אנגלי-עברי או מילון הראפס אנגלי-אנגלי-ערבי.

תאריכי הבחינות ותחילת קורסי ההכנה לבגרות

 

מועדי בחינת בגרות באנגלית

 מועדי תחילת קורסי ההכנה ביואל גבע

 מועד קיץ (חודשים מאי-יולי)

 תחילת פברואר

 מועד חורף (חודשים ינואר-פברואר)

 תחילת ספטמבר

 

מידע נוסף:

פירוט נושאי הלימוד ומבנה בחינות הבגרות באנגלית

קורסי ההכנה לבחינת הבגרות באנגלית

קטעי הבנת הנשמע משנים קודמות

הקראת שאלונים באנגלית לתלמידים לקויי למידה

©כל הזכויות שמורות-יואל גבע פסיכומטרי ובגרויות 2011
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software